Så gör du för att justera skivbromsar på din cykel

2019/01/10

Justera skivbromsar på cykel

Allt fler cyklar är idag utrustade med skivbromsar, vilket är väldigt positivt med tanke på dess goda egenskaper. Med tanke på att de används frekvent utsätts de dock för en hel del slitage som kan medföra att du blir tvungen att justera dina skivbromsar. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur du upptäcker att de behöver justeras, samt hur du gör det i praktiken. 

Innehåll

– Olika typer av skivbromsar
– Fördelar med skivbromsar
– Vad behöver justeras, bytas och när?
– Så byter du bromsklossar

Olika typer av skivbromsar

När man pratar om skivbromsar finns det framförallt två olika varianter – mekaniska och hydrauliska. Det som skiljer dem åt är den mekaniska processen som används för att överföra trycket från bromshandtaget till bromsoket. Med andra ord det som får din cykel att minska farten.

En mekanisk skivbroms överför kraften från handtaget till oket via en metallvajer, medan en hydraulisk broms använder sig av oljetryck. Samma metod som används på t.ex. bilar och motorcyklar. 

Det finns också en tredje modell som kombinerar den mekaniska processen från ovanstående varianter. Denna kallas för semi-hydraulisk men är däremot inte alls lika vanlig. Därav tänkte vi främst fokusera på de två förstnämnda.

Fördelar med skivbromsar

Fördelarna med skivbromsar är många men till de främsta hör att dem är kraftfullare, mer eller mindre ”självjusterande”, samt tämligen precisare. Av de två bromstyperna är den hydrauliska oftast att föredra. 

Detta eftersom den har en bättre stoppförmåga och känsla, samt att den kräver mindre underhåll. Mycket tack vare att det inte finns någon vajer som behöver spännas och bytas. De är också självjusterande i oket. Till nackdelen hör det höga priset.

Med det sagt så finns det också bra mekaniska skivbromsar som nästan kan mäta sig med en hydraulisk. Har du däremot möjligt att göra ett val mellan de två, rekommenderar vi att du väljer det förstnämnda alternativet.

Vad behövs justeras, bytas och när?

Som nämnts ovan kräver de hydrauliska bromsarna väldigt lite underhåll. Det som kan behöva göras är att fylla på olja efter en tid. I samband med detta luftas även bromsarna, vilket också kan vara nödvändigt om det kommer in luft i systemet. Ett vanligt tecken på detta är att bromsen känns ”svampig” när du trycker på bromshandtaget. 

På de mekaniska bromsarna kan metallvajern behöva bytas och spännas efter en tid. Ett vanligt tecken på detta är att bromsen känns ”slapp”. 

Synonymt för båda modellerna är dock att det främst är bromsklossarna som behöver justeras och bytas ut. Ett vanligt problem som många får uppleva är att oket och eller bromsklossarna inte sitter centrerat. Om du också fått erfara detta kan det vara en bra idé att på en mekanisk broms, justera den högra klossen så att den ligger så nära skivan som möjligt På en hydraulisk broms vill du centrera oket så bromsklossarna ligger lik långt från bromsskivan.

Efter en tid är det däremot nödvändigt att byta ut bromsklossarna helt och hållet. Något som är väldigt enkelt att upptäcka på en mekanisk skivbroms. Du känner nämligen att bromshandtaget går längre in mot styret ju mer bromsklossen nöts upp. 

På de hydrauliska modellerna är det lite svårare att upptäcka när klossarna behöver bytas ut. Många gånger får du själv kika ner i oket för att kontrollera om det finns något slitage. Ett annat (mer tydligt) tecken på att det är dags att byta ut bromsklossarna är ifall de ger ifrån sig ett skrapande eller skrikande ljud. 

Så byter du bromsklossar

Om du blir tvungen att byta ut bromsklossarna helt och hållet kan det enkelt genomföras på följande sätt:

1. Dra ut den sprint som håller fast klossarna.
2. Ta ut klossarna.
3. Vanligtvis finns det en fjäder som håller ihop de två klossarna. Lossa på denna.
4. Sätt ihop de nya klossarna med den medföljande nya fjädern.
5. Placera dem i bromsoket. 
6. Sätt tillbaka sprinten.
7. Centrera oket och justera in bromsen igen.

OBS! En bromsskiva eller kloss ska under inga omständigheter smörjas med olja eller liknande. Vill man göra rent bromsarna skall detta göras med speciell skivbromsrengöring. Rengöring med bensin eller liknande undanbedes också eftersom detta lämnar oljerester efter sig. 

Ta hjälp av Jarla Cykel

Om du är i behov av ett bromshandtag, ok, bromskloss, skivbroms eller rengöring, kan du med fördel inhandla det hos oss på Jarla Cykel.

En stor fördel med oss är att du kan handla både på nätet eller i våra butiker i Stockholm. Besök oss på Rådmansgatan 25 eller Gustavslundsvägen 175, ring oss direkt på 08 – 20 06 76 vid eventuella frågor eller funderingar.

Om du inte har möjlighet att justera eller byta ut din broms på egen hand, är du också varmt välkommen att lämna in din cykel i vår butik. Vår kunniga personal justerar och byter snabbt ut bromsen – så att du är ute på vägarna inom nolltid!