Integritetspolicy

Jarla Cykel respekterar din integritet. Den här policyn beskriver hur vi hanterar din personliga data om du besöker vår hemsida, använder någon av våra tjänster eller kontaktar oss.

Vi tar din integritet på allvar och behandlar din information med högsta respekt och säkerhet. Vi vill också försäkra oss om att du blir väl informerad om hur din information kommer hanteras och vad dina rättigheter är – Vilket är anledningen till att vi skapat denna policy. Vänligen läs igenom denna policy noggrant.

Se till att du last och förstått hela denna policy innan du börjar använda eller skicka information till vår site. Vill du veta mer om våra cookies och hur vi använder liknande teknologi vänligen se vår cookie policy.

 1. Vilka vi är

Vi är Jarla Cykel och Sport AB, ett företag som arbetar inom Sverige(Och därmed inom de lagar och regler som finns) med org.nr 556495-6331 (I denna policy som ”vi” eller ”våra”). Vår adress är Rådmansgatan 25, 11425 Stockholm.

Vi är de ansvarig för din personliga data och information, vilket betyder att vi beslutar om syftet och tillvägagångssättet som din information samlas in och används vilket är inom ramarna för de lagar som finns(även inkluderat General Data Protection Regulation 2016, även känd som ”GDPR”).

 1. Vilken personlig information vi samlar in

Vi samlar in personlig information vid följande tillfällen:

 1. När du kontaktar oss, handlar varor eller utnyttjar tjänster så kan du bli ombedd att förse oss med personlig information. Så som kontaktuppgifter ifall du har frågor eller önskar information från oss eller leverans- och betaluppgifter vid beställning av produkter eller tjänster.
 2. När du använder en produkt eller tjänst som är ämnad för att samla in viss personlig information, som till exempel vid information under en bikefitting session eller liknande tjänster som kräver information för att kunna justera din cykel eller annan personlig utrustning efter dig som individ. I dessa fall kommer denna tjänst ge vidare information om hur, och vilken typ av, data som kommer samlas in och lagras.
 3. När du skapar ett konto hos oss så blir du ombedd att förse oss med en viss information, som, men ej begränsat till, namn, epost adress, användasnamn och lösenord. Vi kan även komma att be dig hålla den informationen uppdaterad.
 4. När du besöker och använder vår hemsida så sparar vår server automatiskt viss data så som, men ej begränsad till, URL, IP adress, webbläsare, språk och tid och datum när du besöker hemsidan. Vi kan också komma att lagra data baserat på hur du använder vår site. Denna data är då processed genom så kallade cookies och liknande teknologier. Mer information om hur vi anvädner cookies och andra teknologier finns att läsa I vår cookie policy.
 5. Vi kan be om personlig data från tredje part. Vi kommer då alltid att efterfråga denna tredje part efter godkännande i enlighet med lag, till exempel genom att du godkänt detta, innan vi tar emot och använder denna data.

Vid de tillfällen då vi ber om din personliga data så kommer vi indikera vilka fält som är frivilliga. Om du inte förser oss med den obligatoriska informationen så kommer vi eventuellt inte kunna utföra den önskade åtgärden i din förfrågan. Detta kan till exempel vara att skapa ett konto eller genomföra en beställning åt dig.

Beroende på ändamålet så kan följande Jarla Cykel hantera följande information från dig: Namn, kontaktinformation(inklusive telefonnummer och e-mailadress), leverans- och fakturadress, födelsedatum, kön, produkter och/eller tjänster köpte eller använda av dig, specifika förfrågningar från dig, betalinformation(Så som kortuppgifter), och specifik information som är begärd eller genererad för att kunna använda eller få ut mer av en produkt eller tjänst.

Utöver detta så sparar vår server automatiskt viss data när du besöker vår hemsida. Detta omfattar URL, IP-adress, webbläsare, språk samt datum och tid för ditt besök Vi sparar inte din data längre än nödvändigt i enlighet med lagarna som styr datalagring och syftet med denna policy.

 1. Hur vi använder din information

Vi kan komma att använda din information som samlats in genom vår hemsida för att:

 1. Skicka dig information som du begärt;
 2. Utföra eller hantera din ordrar av produkter och/eller tjänster;
 3. Hantera ditt konto(Om du skaffat ett);
 4. Skicka dig säkerhetsinstruktioner eller manualer för produkter och tjänster från Jarla Cykel;
 5. Skicka dig information om nya funktioner eller produkter eller tjänster som kan vara relevant för dig baserat på de produkter och tjänster du tidigare köpt eller visat intresse för på vår site;
 6. Be om din åsikt i t.ex. frågeformulär och för att hantera den information vi fått i frågeformulär du deltagit i;
 7. Analysera ditt användande av våra produkter och tjänster i kvalitetssyfte, produktutveckling och marknadsföring.
 8. Skicka nyhetsbrev och kommersiella meddelanden till dig, där dessa meddelanden är skräddarsydda för dig baserat på de produkter och tjänster du köpt eller visat intresse för och därigenom din användning;
 9. Anordna marknadsevenemang, aktiviteter och kampanjer tillsammans med tredje parter;
 10. Skapa våra tävlingar;
 11. Kunna ge och förbättra vår kundsupport;
 12. Kunna fullfölja våra åtaganden gentemot staten, så som bokföring och skattedeklaration;
 13. Kunna genomföra eventuella produktåterkallelser när en sådan situation eventuellt uppstår;
 14. Förbättra din upplevelse och ditt besök på vår hemsida;
 15. Underhålla vårt register och förbättra vår tillförlitlighet;
 16. Kunna driva vår hemsida på ett säkert tillvägagångssätt och förhindra missbruk av vår hemsida, produkter och tjänster;
 17. för alla andra ändamål utöver de som du tidigare fått kännedom om, t.ex. att hantera din ansökan om ett jobb eller praktik på Jarl Cykel.
 1. På vilka grunder hanterar vi din personliga data

Vi kommer hantera din personliga information som genererats genom vår hemsida i enlighet med gällande lagar, inklusive GDPR. När vi hanterar din personliga data så kommer hanteringen vara baserad på någon av de följande grunder listade i GDPR:

 1. Ditt samtycke;
 2. utförandet av ett kontrakt som du är part i (eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår avtal)
 3. Samtycke med en laglig skyldighet som Jarla Cykel är föremål för;
 4. för att skydda dig eller en annan fysisk person; eller
 5. legitima intressen för Jarla Cykel eller en tredje part.
 1. Vilka vi delar dina uppgifter till

Jarla Cykel är data hanteraren av din personliga information. Vi har olika avdelningar inom vårt företag. Personal inom dessa olika avdelningar hjälps åt att sköta hemsidan, vilket leder till att dessa personer har tillgång till din information i enlighet med de syften nämnda i denna policy.

Vi kan emellanåt behöva dela din information med en tredje part för att kunna förse dig med våra tjänster och se till att vår hemsida fungerar effektivt för att kunna ge dig bästa upplevelsen. Dessa tredje parter får tilgång till viss personlig information i den utsträckning som det krävs för att kunna utföra sin del av de tjänster som behövs. All data som hanteras av tredje part sker fortfarande i enlighet med de lagar som är tillämpliga, inklusive GDPR.

Dessa tredje parter är;

PHOSWORKS AB

Rackfish AB

Shimano Nordic Cycle AB

Shimano Europe Holding B.V

 1. Internationell förflyttning av din data

Vi kan komma att flytta din data utanför EEA till ett tredje land som eventuellt inte erbjuder önskvärd säkerhet för din personliga information. Sådan förflyttning kommer alltid ske i enlighet med de krav GDPR ställer till exemplen genom att Jarla Cykel använder kontrakt som är godkända av den Europeiska Komissionen för överföringen av data till sådana länder.

 1. Hur länge vi behåller din data

Vi kommer inte att behålla din data längre än nödvändigt för att uppfylla syftet som den samlades in för, i enlighet med de riktilinjer lagen tillvisar eller uppfyllandet av de syften som vi nämner i denna policy.

I annat fall tar vi, under säkra omständigheter, bort din information från våra system när den inte längre behövs och har uppfyllt sitt syfte.

 1. Dina rättigheter

Du kan när som helst meddela oss att du inte längre vill ta emot nyhetsbrev eler andra komersiella meddelanden från oss genom e-mail. Vi kommer att hantera din begäran i turordning och ta bort dig från vår maillista.

Du har rätt att begära, från Jarla Cykel, tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av bearbetning avseende dig eller att invända mot bearbetning samt rätten till dataöverföring.

Om behandlingen av dina uppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att återkalla samtycket när som helst, utan att påverka lagenligheten av behandlingen på grundval av samtycke innan den återkallas.

Du har rätt att lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till ansvarig tillsynsmyndighet i ditt land.

När vi ber om dina uppgifter kommer vi att ange vilka datafält som är valfria. Om du inte förser oss med de obligatoriska uppgifterna kan vi eventuellt inte följa din förfrågan.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eventuella förfrågningar om din identitet inte kan visas av dig och/eller vi kan åberopa några av de undantag som anges i GDPR. I så fall informerar vi dig om avslaget.

Du kan åberopa någon av dessa rättigheter genom att skicka din förfrågan till: info@jarlacykel.se

 1. Hur du kontaktar oss

Om du skulle vilja utnyttja din rättigheter gällande din personliga data eller om du är missnöjd med hur vi har hanterat din personliga data vänligen kontakta oss på:

 • E-mail:  info@jarlacykel.se
 • Brev: Jarla Cykel & Sport AB, Rådmansgatan 25, 114 25 Stockholm
 • Telefon: 08-200676
 1. Barns personliga data

Vi samlar inte medvetet personuppgifter från besökare yngre än sexton (16) år. Vi uppmanar föräldrar att prata med sina barn om deras användning av internet och informationen som finns på webbplatser. Om du är yngre än 16 och önskar besöka sajten får du bara lämna dina personuppgifter till Jarla Cykel om du har fått tillstånd från din förälder eller eventuellt juridiskt ombud.

 1. Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida kan eventuellt innehålla hyperlänkar till tredje parts webbplatser eller andra webbplatser. Denna sekretesspolicy gäller inte din användning av dessa webbplatser. Vi uppmanar dig att läsa sekretessutlåtandena på samtliga webbplatser du besöker, eftersom de kommer att styra användningen av personuppgifter du tillhandahåller när du besöker dessa webbplatser.

 1. Ändringar i denna policy

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast i febrauri 2019.

Denna sekretesspolicy kan uppdateras. Vi lägger upp de uppdaterade villkoren på vår hemsida och, om det behövs, kommer vi att meddela dig om ändringarna, till exempel genom ett e-postmeddelande. Vi rekommenderar att du kollar denna sida med jämna mellanrum för att säkerställa att du är medveten om och förstår några eventuella ändringar.