Vilken sida ska man cykla på?

2023/05/29

vilken sida ska man cykla påAtt cykla är en härlig aktivitet som bidrar till både motion och välmående. Dessutom får man uppleva massor med nya platser. Dock finns det en del saker man måste tänka på när man är ute och cyklar, bland annat att ha rätt utrustning samt att cykeln är körklar och inte har massa skador som kan påverka cykelturen. En annan sak många inte tänker på är att det faktiskt även finns riktlinjer på vilken sida av vägen man ska cykla på. Anledningen till det är för att man inte ska störa andra medtrafikanter, samt att minska risken för eventuella olyckor och till och med dödsfall som kan inträffa.

Använd främst cykelbanan

När man ska cykla ska man främst använda cykelbanan. Det vill säga den bana som är avsedd för att cykla på. Banorna är tydligt markerade med en bild av en cyklist eller en cykel för att man ska veta vad som är en cykel- respektive gångbana. Om det mot förmodan inte finns någon cykelbana kan det vara svårt att veta vilken sida man ska cykla på. Riktlinjerna säger att man ska cykla på samma sida som bilarna kör på, det vill säga på höger sida. Vill man däremot göra en omkörning är det vänster sida man ska hålla sig till. Med andra ord ska man följa biltrafikens färdriktning. Som cyklist kan man dock cykla på körbanan om ingen cykelbana finns.

En cyklist har även skyldigheter

Precis som en bilist har även en cyklist skyldigheter. Att hålla sig på rätt sida är endast en av många riktlinjer man bör följa. Att tillämpa väjningsplikt är till exempel en sådan riktlinje. En cyklist ska liksom en bilist tillämpa väjningsplikten. Det innebär att den som har väjningsplikt ska väja eller stanna för mötande trafik. Det många dock kan missa är att det kommer ett möte och då tvärbromsar de. Det man istället bör göra är att vara uppmärksam på väjningspliktsskylten och sänka hastigheten i god tid. Om man inte ser att det kommer ett möte och man kommer i en hög hastighet finns det en risk att man inte hinner bromsa. Detta kan resultera i allvarliga skador och i värsta fall en dödsolycka. Det är därför mycket viktigt att följa de regler och riktlinjer som finns ute i trafiken.

Cykelpassage eller cykelöverfart

Om man som cyklist ska passera en väg finns det så kallade cykelpassager eller cykelöverfarter som är ämnade för cyklister. Dessa bör man främst använda sig av om man ska korsa en väg. De är tydligt markerade och vissa är även upphöjda för att man enkelt ska kunna se att det är en cykelpassage. En cyklist får dock passera ett övergångsställe för gångtrafikanter. Däremot rekommenderar man då att cyklisten ska leda cykeln över vägen. Om man korsar övergångsstället cyklandes har man alltid väjningsplikt, både mot fordon och gångtrafikanter. Det gäller även om man cyklar i ett gångfartsområde. I ett gångfartsområde har cyklisten alltid en skyldighet att cykla i så kallad gångfart och har ett ansvar att hålla hastigheten som krävs.